Manuele therapie

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Deze therapie gaat een stap verder dan kine in de analyse van de klachten en de behandeling zelf.

De manueel therapeut beschouwt het lichaam als één geheel en legt verbanden tussen verschillende delen en stelsels van je bewegingsapparaat.

Wat is het doel van manuele therapie?

Manuele therapie richt zich op het herstellen en verbeteren van je bewegingsapparaat.

Manuele therapie is aangewezen bij

  • (sport) blessures aan spieren, gewrichten en beenderen. Acute en chronische blessures.
  • Pijnklachten, van hoofdpijn tot pijn aan de voeten.
  • Stramme rug, geblokkeerde gewrichten, bewegingsbelemmeringen.
  • Whiplash
  • Hernia

Hoe gaat een manueel therapeut te werk?

Na het intakegesprek volgt een uitgebreid functieonderzoek bestaande uit spiertesten, gewrichtstesten, coördinatietesten, enz. Dit onderzoek dient om de oorzaak en de graad van de klachten te onderzoeken.

Op basis van deze gegevens stelt je manueel therapeut een behandelplan op en begeleidt je doorheen je revalidatie.

Twee pijlers van manuele therapie

De therapie bestaat uit twee delen:

  • Manuele behandelingen (mobilisaties, oscillaties, zachte manipulaties van de gewrichten, harmoniserende technieken, neurale glidings, enz.)
  • Oefentherapie (zie Medische Trainingstherapie)

Hoe langt duurt een sessie manuele therapie?

Een sessie duurt 30 à 60 minuten. Behandeling en oefentherapie inbegrepen.

Of stel uw vraag: 0489 19 30 60

Onze coaches voor Manuele therapie

Hieronder het team dat jou kan helpen.

Al onze kinesisten zijn universitair gevormde kinesitherapeuten en de meeste met een specialisatie Manuele Therapie. Zowel geconventioneerde kinesitherapeuten, als gedeconventioneerde manueel therapeuten staan steeds ter uwer hulp.

Onze therapeuten scholen zich constant bij via gespecialiseerde vervolgopleidingen en zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten en technieken voor het behandelen van je klacht. Bijgevolg kunnen specialistische therapieën een extra vergoeding vergen.